Amsterdam by night #1 | Nachtvogels

Hans
Picture by Hans & Grietje, poem by yours truly…

Als een pauw in een boetekleed
Eten zij verboden vruchten, liederlijk
Geheel in stilte, een verlangen kreet

Aanschouw dit spel van onbezonnenheid
En vrees voor al het wit en maagdelijkheid

Vuurrood, dieprood,
Bloedrood doorlopen ogen
Dorstig
Om te verslinden
Enkel zonder te beminnen

Hij die toekijkt zal vanzelf
Beschonken met obsessie
Voor onzedelijkheid
Zijn zondes vieren

Wanneer de nacht valt
En de dag, sterft
Komen nachtvogels tot leven
Gedoodverfd
Ontwaken om te pronken
Enkel maar te pronken
tot in het diepste van de nacht

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *